1. sv. přijímání 24. 10. 2021

V neděli 24. 10. 2021 při mši svaté v 8:00 hod přistoupilo 16 dětí z naší farnosti v bazilice Navštívení Panny Marie k 1. sv. přijímání. Přejeme s vyprošujeme jim hodně darů Ducha svatého a těšíme se z rozšíření svátostného společenství.