Kontakt

Římskokatolická farnost Milevsko
U Bažantnice 556
399 01 Milevsko

Duchovní správce:

P. PhDr. Mgr. Bedřich Přemysl Hanák O.Praem., Ph.D.

tel.: 382 521 458

mob.: 607 847 485

e-mail: hanakp@centrum.cz

 

Výpomocný duchovní:

Karel Sádlo – trvalý jáhen

email: sadlo.k@seznam.cz

mobil: 731 402 859