Kontakt

Římskokatolická farnost Milevsko
U Bažantnice 556
399 01 Milevsko

Duchovní správce:

P. Mgr. Mikuláš Selvek O.Praem.

tel.: 382 521 458

mob.: 775 348 346

e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

 

Výpomocný duchovní:

Karel Sádlo – trvalý jáhen

email: sadlo.k@seznam.cz

mobil: 731 402 859