Městský kostel sv. Bartoloměje

Kostel svatého Bartoloměje je kostel z roku 1866 nacházející se v Milevsku v okrese Písek.

Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Na místě původního kostelíku z 16. století byl v roce 1866 postaven tento kostel. Původní kostelík byl z hrubých žulových kvádrů. Postavil jej Jindřich ze Švamberka. Byl postaven
po požáru města v roce 1513. V 19. století byl tento kostelík velmi zchátralý a také kapacitně nepostačoval, začala veřejná sbírka na jeho obnovu. Císař František Josef I. přispěl finanční částkou, kostel byl odsvěcen v roce 1863 a započalo se s jeho bouráním.

Současný kostel byl postaven jako projev díků za přežití atentátu na císaře Františka Josefa I. Základní kámen položil 7. 9. 1863 opat strahovského kláštera Jeroným Josef Zeidler. Stavba kostela trvala tři roky. Kostel byl slavnostně vysvěcen 26. 8. 1866. Hlavní oltář zhotovil milevský řezbář Karel Burda. Okolo kostela byl v roce 1869 zřízen okrasný park s lipami.

Vlevo za kostelem se nachází barokní kaplička, zasvěcená svatému Janu Nepomuckému.

Zdroj wikipedia