Z nařízení vlády ČR je nutné při bohoslužbách zachovat min. 2 metrové rozestupy, pokud osoby nepatří do jedné domácnosti. Při příchodu je nutné použít dezinfekci na ruce a po celou dobu bohoslužby mít nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor FFP 2, nano rouška).