Svátost biřmování

Milí farníci,

svátost biřmování bude udělovat strahovský opat Daniel v milevské bazilice Navštívení Panny Marie 20. 6. v 10hod. Bližší informace obdrží biřmovanci u svých kněží v jednotlivých farnostech.

 

 

Z nařízení vlády ČR je nutné při bohoslužbách zachovat min. 2 metrové rozestupy, pokud osoby nepatří do jedné domácnosti. Při příchodu je nutné použít dezinfekci na ruce a po celou dobu bohoslužby mít nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor FFP 2, nano rouška).