Léto v milevské farnosti

 

Poutní mše v okolí Milevska

Přeborov – Navštívení Panny Marie – neděle 7. 7. v 15:00

Dmýštice – sv. Anna – neděle 28. 7. v 15:00

Přeštěnice – Nanebevzetí Panny Marie – neděle 18. 8. v 15:00

Bartolomějské posvícení

Mše svatá v 10:30 v kostele sv. Bartoloměje – celebruje emeritní strahovský opat Michael Pojezdný, O. Pream. – při mši svaté zpívá Milevský smíšený sbor.

V sobotu 24. 8. bude mše svatá ve městě jako obvykle v 18:00.

Výjimečně v 9:00 bude mše svatá v Sepekově a v 15:00 poutní bohoslužba na Červené n. Vlt.

V Květově v ten den mše svatá není.